RESURSE    UMANE

Personalul  şcolii :

 1. Personal didactic                 
 2. Personal didactic auxiliar      
 3. Personal nedidactic              

 Procesul de învăţământ de educaţie specială si specială integrată se realizează prin lecţii, lucrări practice in cabinete, laboratoare sau ateliere şcolare, activităţi complementare de educaţie terapeutică complexă si integrată realizată de învăţători-educatori si profesori-educatori si activităţi de intervenţie specifică, de reabilitare/recuperare, desfăşurate de profesori specialişti in cabinete special amenajate, practică in producţie, la şcoala profesională, activităti extraşcolare şi/sau in afara şcolii.  

Elevii sunt organizaţi in grupe logopedice de către profesorii logopezi la începutul fiecarui an şcolar,pentru fiecare realizându-se fişa logopedica personalizată.  

Grupele de kinetoterapie sunt organizate la fiecare început de an şcolar de către profesorul de specialitate,medicul şcolii si alţi specialişti.


BAZA MATERIALĂ 
Săli de clasă si cabinete şcolare
 37
 Săli de gimnastică/Cabinet de Kinetoterapie
  2
   Laboratoare pentru Alimentatie publica/ Atelier pentru Constructii 
  2/1
  Laboratoare informatica(AEL,Cabinet informatica)
  2
  Calculatoare folosite in procesul de învăţământ (in sali de clasa,cabinete scolare,cancelarie,biblioteca)
   40
   Videoproiectore
    8
  Tablite interactive
    8
  Cabinete logopedice 
    4
  Cabinet de muzica
    1

Elevii din învăţământul special se bucura de drepturile prevazute de legislaţia in vigoare si beneficiază de:

 1. învăţământ gratuit;
 2. utilizarea gratuită sub îndrumarea cadrelor didactice a bazei materiale şi didactice a şcolii;
 3. asistenţă medicală gratuită;
 4. manuale şcolare gratuite;
 5. burse sociale conform normelor în vigoare; 
 6. rechizite gratuite;
 7. libertatea de informare si de exprimare;
 8. libertatea de a redacta şi difuza reviste şcolare proprii care nu conţin elemente contrare legislaţiei în vigoare;
 9. în timpul şcolarizării elevii beneficiază de asistenţă psiopedagogică şi medicală gratuită;
 10. au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile curriculare şi extracurriculare ,precum şi pentru atitudine civică deosebită.  

       Elevii au asigurate trei mese/zi la cantina școlii. Servirea mesei se desfășoară după urmatorul program: 
   -    micul dejun –toți elevii de la ora 7:30-8:00
   -    prânzul- în două serii:cl.I-IV de la ora 11:30  ;  clasele V-VIII de la 12:25; clasele de liceu de la 13:15
   -    cina-toți elevii de la ora 16:30
        Elevii sunt conduși la cantină și supravegheați pe tot parcursul servirii mesei de către cadrele didactice din program, instructori și profesorul de serviciu.
În regim de semiinternat/săptămânal au asigurată cazarea și supravegherea permanentă de către pedagogi și supraveghetori de noapte aprox. 70 de elevi.
Unitatea dispune de microbuz școlar care transportă elevii de la /la domiciliu.