Şcoala Profesională Specială din Câmpulung Moldovenesc este o instituţie şcolară de stat care funcţionează în regim de zi cu semiinternat,în care se realizează educaţia specială a copiilor cu CES .

      Unitatea noastră şcolară este subordonată ISJ SUCEAVA ,fiind o instituţie cu personalitate juridică şi reprezintă cadrul instituţional de acţiune care asigură accesul tuturor copiilor ,prin educaţie formală şi servicii educaţionale acordate copiilor cu cerinţe educaţionale speciale precum şi personalului care este implicat în educatia acestora. 

Școala Profesională Specială şcolarizează elevi în următoarele forme de învăţământ:

a) învăţământ primar – un număr de 5 clase I-IV;

b) învăţământ gimnazial – un număr de 8 clase V- VIII;

c) școală profesională – un număr de 2 clase a IX-a;

d) liceu tehnologic – ciclul inferior al liceului cu filiera tehnologică cu specializările: 

- alimentație publică și turism/alimentație publică – un număr de 2 clase X-XI

-construcții și lucrări publice/construcții – un număr de 2 clase X-XI

e)stagii de practică – nivelul 2   

      - alimentație publică și turism/alimentație publică – un număr de 1 clasă a XII-a

      - construcții și lucrări publice/construcții – un număr de 1 clasă a XII-a