I. C.E.A.C. coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea şcolii, conform domeniilor stabilite şi criteriilor prevăzute de lege;

 1. C.E.A.C. elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei din şcoală;

 2. Aduce la cunoştinţa tuturor beneficiarilor Raportul de evaluare internă privind calitatea prin publicare şi afişare;

 3. La solicitarea eventualilor evaluatori externi, C.E.A.C. prezintă Raportul de evaluare internă a școlii;

 4. C.E.A.C. formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei

 5. C.E.A.C. cooperează cu ARACIP, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legilor în vigoare;


 II. Drepturi şi obligaţii ale membrilor C.E.A.C.


 1. Membri C.E.A.C. au dreptul şi obligaţia de a verifica documentele şi activitatea cadrelor didactice, ale directorului şi ale administratorului unităţii;

 2. Membri C.E.A.C. au dreptul şi obligaţia de a verifica utilizarea eficientă şi întreţinerea bazei materiale a unităţii;

 3. Membri C.E.A.C. au dreptul şi obligaţia de a verifica condiţiile de asigurare a securităţii şi sănătăţii copiilor;

 4. Membri C.E.A.C. au dreptul şi obligaţia de a aduce la cunoştinţa conducerii unităţii orice nereguli sesizate în procesul de verificare şi evaluare;