MISIUNEA ŞCOLII


Servicii educative oferite de

ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ


Obiective urmărite:


  •        educarea elevilor cu cerinţe educative speciale, prin stimulare psiho-senzorio-motorie si integrare socială;
  •        dezvoltarea bazei didactico-materiale, pentru a asigura suportul unui învătământ de calitate;
  •        schimbarea mentalităţii si atitudinii sociale fată de copiii cu nevoi speciale;
  •        dezvoltarea unui curriculum adecvat nevoilor interne ale instituţiei corelate cu nevoile comunitare si resursele existente;
  •        şcolarizarea tuturor elevilor inscrişi, înlăturarea tuturor formelor de discriminare, evitarea abandonului şcolar;
  •        crearea unui climat de siguranţă fizică si libertate spirituală pentru elevii şcolii;
  •       acordarea de suport familiilor copiilor cu cerinţe educative speciale;
  •        informarea si sensibilizarea comunitaţii cu privire la problematica copiilor cu CES si a familiilor acestora;
  •        dezvoltarea unor parteneriate educaţionale cu şcolile de masă,alte şcoli speciale;

CONDITII DE INSCRIERE 


Înscrierea copiilor în învățământul special se face în fiecare an școlar în perioada  1-30 septembrie.

       - Vârsta de înscriere în învățământul special poate fi cu 3, maxim 4 ani mai mare decât cea pentru  învățământul de masă.

       - În clasa I de școală specială sunt  înscriși, de regulă, copiii care au frecventat grădinița, cei care au întrerupt școala, cei repetenți în învățământul de masă și cei care n-au frecventat deloc gradinița.

       - În celelalte clase speciale, pentru toate categoriile de elevi cu CES pot fi înscriși: elevi care au promovat clasa precedentă, elevii care au fost declarați repetenți în clasa anterior urmată, elevii care au întrerupt școala dar au depășit vârsta clasei cu mai mult de 3, maxim 4 ani, elevii cu dublă repetenție în școala de masă, cu avizul CPC, elevi cu deficiențe  dobândite și nerecuperate și după absolvirea unei/unor clase, copiii neșcolarizați sau cei în situația de abandon școlar, elevii care se exceptează de la susținerea evaluării naționale sau care nu o promovează la încheierea studiilor gimnaziale, absolvenți ai învățământului obligatoriu special, de asemenea își pot continua educația școlară prin licee tehnologice cu clase speciale.

       *Înscrierea în învățământul de masă a elevilor cu deficiențe ușoare sau moderate se realizează in conformitate cu ROFUIP. La înscrierea unui elev în învăţământul special sunt necesare următoarele acte:

  -certificat de expertiză şi O.S.P in original;

  -fişă de expertiză şi orientare in original;

  -recomandarea (avizul) comisiei de expertiză a capacităţii de muncă (numai în cazul orientării profesionale);

  -certificat de naştere în original și copie;

  -foaia matricolă de la unitatea de învăţământ frecventată anterior.

 Elevii din învățământul special și special integrat se pot transfera la școli, clase, grupe similare la sfârșitul anului școlar cu condiția promovării la toate disciplinele de învățământ iar media la purtare să fie de minim 8.SCURT ISTORIC


In 1994 a început povestea unei  instituţii în municipiul nostru, care  a devenit independentă si a primit denumirea de Scoala profesionala speciala Campulung Moldovenesc  .S-a transformat in timp , într-o instituţie respectată cu nenumărate participări la concursuri judeţene, naţionale încununate de succes (la muzică,încondeiere ouă, şah, tenis de masă, etc). Acum avem în şcoală aproximativ 225 de elevi ,78 personal incadrat. 

Adresa:

Str. Ciprian Porumbescu Nr.28

Loc. Campulung Moldovenesc

Jud. Suceava

Tel./Fax.0230310888

E-mail: [email protected]